Prague International Design Festival

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Profil Media, s.r.o., IČO 25726501, se sídlem Újezd 414/13, 150 00 Praha 5 („správce“) je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.

1.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.    Osobní údaje správce zpracovává v případech souvisejících se svou obchodní činností prostřednictvím webového rozhraní, sociálních sítí či jiné aplikace určené pro písemnou komunikaci („webové rozhraní“ nebo „web“), tzn. především pokud:

1.1.1.    jste odeslali správci objednávku zboží;

1.1.2.    přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;

1.1.3.    jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou správce uzavřel smlouvu jako objednatel nebo dodavatel služeb nebo zboží.


2.    KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

2.1.    Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.

2.2.    Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.

2.3.    Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.

2.4.    Další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouvě, dodatku, objednávce či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.

2.5.    U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracovává společnost životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

3.    SOUBORY COOKIES

3.1.    Na webu společnost užívá soubory cookies.

3.2.    Cookies jsou krátké textové soubory, které webové rozhraní ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se na web vrátíte. Soubory cookies umožňují snadnější využití webu a přizpůsobují jeho obsah vašim preferencím a potřebám.

3.3.    Respektujeme vaše soukromí, a proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webového rozhraní. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost webu či nabízených služeb.

3.4.    Na webu používáme nebo se v budoucnu chystáme používat tyto cookies:

3.4.1.    Technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webového rozhraní a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí webu. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.

3.4.2.    Analytické cookies, které umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našeho webu. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

3.4.3.    Preferenční cookies, které umožňují, aby si webové rozhraní zapamatovalo informace, které mění, jak se webové rozhraní chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

3.4.4.    Marketingové cookies, jež používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našem webu, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.

3.5.    Nastavení cookies naleznete v záhlaví webu, každý návštěvník má možnost souhlasit s využitím vybraných či všech souborů cookies.

3.6.    V případě souhlasu s využitím pouze vybraných cookies mějte na paměti, že web již nemusí fungovat správně. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte webové rozhraní.

4.    PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje správce zpracovává z následujících důvodů:

4.1.    Plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo jiných ujednání

4.1.1.    Osobní údaje správce zpracovává, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.

4.2.    Plnění zákonných povinností

4.2.1.    Mezi právní povinnosti správce patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů.

4.3.    Oprávněný zájem

4.3.1.    Osobní údaje zákazníků pro potřeby přímého marketingu správce zpracovává, neboť se jedná o její oprávněný zájem.
4.3.2.    V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o oprávněný zájem společnosti.
4.3.3.    Na základě oprávněného zájmu vám může správce zaslat dotazník, jehož předmětem bude ověření vaší spokojenosti s jeho službami.
4.3.4.    Pokud by vás zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu obtěžovalo, dejte správci prosím co nejdříve vědět.

4.4.    Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

4.4.1.    Osobní údaje může správce také zpracovávat, pokud mu k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.


5.    ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    Pro efektivní fungování webového rozhraní a obchodní činnosti má správce uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým může předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:

5.1.1.    poskytovatelé poštovních a přepravních služeb;
5.1.2.    poskytovatelé softwarových a IT služeb;
5.1.3.    poskytovatelé marketingových služeb;
5.1.4.    poskytovatelé platebních služeb;
5.1.5.    poskytovatelé účetních služeb;
5.1.6.    poskytovatelé právních služeb.

5.2.    Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti a/nebo advokátní kanceláři.

5.3.    Vaše osobní údaje správce zpracovává výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie by mohl správce vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro plnění jeho smluvních nebo zákonných povinností.

6.    DOBA ULOŽENÍ

6.1.    Osobní údaje správce zpracovává pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou mu ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:

6.1.1.    Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracovává správce osobní údaje po dobu, kterou mu ukládají právní předpisy.

6.1.2.    Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění zákonných povinností, zpracovává správce osobní údaje po dobu, kterou mu ukládají právní předpisy.

6.1.3.    Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce, zpracovává správce osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud mu nesdělíte, že si nepřejete, aby tyto osobní údaje dále zpracovával.

6.1.4.    Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracovává správce osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.

7.    VAŠE PRÁVA

7.1.    Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

7.1.1.    Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na správce kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracovává, a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.

7.1.2.    Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte správce kontaktovat.

7.1.3.    Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

7.1.4.    Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají.

7.1.5.    Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo správce požádat, aby vaše osobní údaje předala třetí osobě.

7.1.6.    Právo vznést námitku – v případě, že správce zpracovává vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.

7.1.7.    Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování povinností správce souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.    KONTAKTY

8.1.    Pokud chcete správce kontaktovat, zeptat se na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo společnosti sdělit, že si nepřejete, aby zpracovával vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:

Profil Media, s.r.o.
Adresa: Újezd 414/13, 150 00 Praha 5 – Malá Strana
tel: +420 734 756 020
e-mail: info@profilmedia.cz

9.    OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.    Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám správce nebude moci dodat objednané zboží.

9.2.    Správce neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k profilování.

9.3.    Osobní údaje správce zpracovává prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.