PRAGUE INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL
17. - 21. 10. 2019

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
21. ročník Designbloku

English

NÁZEV FIRMY, ZNAČKY, ORGANIZACE, STUDIA, JMÉNO DESIGNÉRA (pod tímto názvem budete uváděni):
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní osoba zajištující editaci textu a fotografií do tiskovin Designbloku:

Kontaktní osoba zajištující produkci instalace v Superstudiu/Openstudiu:

Kontaktní osoba zajištující fakturace:

Kontakt na zastoupení či vedení studia/značky pro účely pozvání na oficiální akce Designbloku:

Prihlášený subjekt je

Místo prezentaceOrientační preference - číslo prostor + velikost
Závazné rezervace nejsou možné, tyto údaje slouží kurátorům při finálním rozmístění vystavovatelů s maximálním ohledem na prostorové a finanční možnosti jednotlivých subjektů.
 Prostor čísloVelikost
Preference 1
Preference 2
Budete na vaší prezentaci spolupracovat s architektem ci architektonickým studiem?


Budete v rámci vaší prezentace zvát hosta ci designéra?


Odeslání řádně vyplněné přihlášky pořadateli se považuje za návrh na uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem, který se řídí obchodními a organizačními podmínkami dostupnými na www.designblok.cz (dále jen "smlouva"). Doručením oznámení o výběru přihlašovatele ze strany pořadatele je pak mezi oběma subjekty smlouva uzavřena a na jejím základě vzniká přihlašovateli zejména povinnost uhradit stanovený poplatek.

Dne:

Jméno odpovědného zástupce společnosti:
K přihlášce musí být přiložen i rámcový projekt prezentace - text, vizualizace, fotografie produktu apod. Bez přiloženého projektu nebude přihláška zařazena do výběrového řízení.

Povolen je 1 soubor ve formátu PDFUzávěrka podání přihlášek: 31. 5. 2019
Důležité kontakty pro účastníky:
Projekt – komunikace s vystavovateli, objednávky účasti, editace textu a fotografií pro tiskoviny Designbloku, inzerce

Jan Makalouš - SUPERSTUDIO
jan.makalous@profilmedia.cz
+420 736 515 360
Projekt – komunikace s vystavovateli, objednávky účasti, editace textů a fotografií pro tiskoviny Designbloku, inzerce

Michaela Juřenčáková - OPENSTUDIO
michaela.jurencakova@profilmedia.cz
+420 777 656 452
Produkce – instalace v Superstudiu / Openstudiu, technické problémy a dotazy

Šimon Borecký
simon.borecky@profilmedia.cz
+420 603 843 493